For Trygge Barnehager AS  som er våre største oppdragsgivere utfører vi følgende:


- forskaling, armering, isolering, støp av:


- såler


- vegger


- dekker / gulv


- støttevegger


 


 


 


 


- Grunnmurer